ผลงานความภาคภูมิใจ

 การแข่งขัน VAC ROBOCON 2003 ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2004 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2
  • ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมการแข่งขัน VAC ROBOCON 2003 ระดับประเทศ ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3