วันลอยกระทง

ลอยกระทง 9-12 พฤศจิกายน 2562


ภาพถ่ายวันลอยกระทง ณ คูเมืองเชียงใหม่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีการจัดการประกวดกระทงใหญ่โดยเตรียมขบวนอยู่ที่บริเวณช้างเผือก

โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


ภาพจาก www.chiangmainews.co.th