แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบของเล่นเด็ก

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำคณะครูแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม มอบของเล่นเด็ก พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2562 แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนทาเหนือวิทยา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
บทความและภาพจาก www.chiangmainews.co.th