อาจารย์แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมได้ร่วมส่งมอบพร้อมติดตั้งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องหั่นหยวกพลังงานแสงอาทิตย์


ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูและนักศึกษา นายสมคิด ขันสิริกุล ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม พร้อมคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าบางท่านและนักศึกษา เดินทางไปส่งมอบพร้อมติดตั้งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องหั่นหยวกพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านเลอะกรา หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดเวลาในการเตรียมอาหารให้กับสุกร ซึ่งเป็นสัตว์เศษฐกิจของหมู่บ้าน