อาจารย์แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9( 14-10-2563 )
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม และแผนกวิชาช่างยน อ่านต่อ...
อาจารย์แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมได้ร่วมส่งมอบพร้อมติดตั้งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องหั่นหยวกพลังงานแสงอาทิตย์( 12-10-2563 )
ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูและนักศึกษา นายสมคิด ขันสิริกุล ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างเทคนิค อ่านต่อ...
อาจารย์แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมได้แนะแนวการศึกษาโควตาพิเศษ ณ โรงเรียนจิตราวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่( 09-10-2563 )
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว นำคณะครูแนะแนวแผนกวิชาช่าง ดังต่อไปนี้ 1.นายทวีรักษ์ จันที แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 2.นายนพดล วังม อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต( 21-09-2563 )
ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวย อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบ( 31-08-2563 )
ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ และ ลานหน้าวัดดอยแก้ว อำเภอแม่วาง จังหวัดเช อ่านต่อ...