โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดทำเก้าอี้เลคเชอร์,โต๊ะ,ที่นั่งเอกนประสงค์( 05-08-2563 )
วันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เยี่ยมและให้คำชี้แนะแก่คณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อมโลหะ,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,ช่างเทคนิคพื้นฐาน ในการจัดทำเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 100 ตัว,จัดทำโ อ่านต่อ...
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร( 05-08-2563 )
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ นำคณะครูสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม , สาขากายอุปกรณ์ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม มอบสนามเด็กเล่นให้ชุมชนบ้านช่างคำหลวง( 01-02-2556 )
อ.สันติสุข ศรีเกิน หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม พร้อมคณะครูในแผนก ได้มอบสนามเด็กเล่นให้กับชุมชนบ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฎบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ( 22-01-2556 )
เมื่อวันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2554 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เนื่องจากแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมได้ใช้สถานทีโรงฝึกงาน ตลอดจนครุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกลร่วม อ่านต่อ...
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554( 02-04-2555 )
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้ง คณะครู - อาจารย์ ร่วมแสดงความยินดดี แ อ่านต่อ...